Српски  Magyar 

Конкурс за запошљавање лица са инвалидитетом

Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, у сарадњи са Покрајинском службом за запошљавање, расписао је конкурс за ново запошљавање лица са инвалидитетом из општина са територије АП Војводине.

Субвенције за нова запошљавање намењене су послодавцима, (изузев послодаваца који су буџетски корисници) који у радни однос примају лице или лица са инвалидитетом, са евиденције Националне службе за запошљавање. Конкурс је отворен до 7. новембра 2008. године. Укупна средства за подстицање запошљавања износе 3.500.000 динара. Овим програмом планирано је финансирање бруто трошкова зараде запослених особа са инвалидитетом у трајању од 12 месеци. Послодавац може поднети захтев за пријем у радни однос једне или више особа са инвалидитетом. Средства се одобравају послодавцу који заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом са: 1. лицем са инвалидитетом са утврђеном преосталом радном способношћу; 2. ратним војним инвалидом, мирнодопским инвалидом, цивилним инвалидом рата; 3. категорисаном омладином и осталим категорисаним инвалидима и осталим некатегорисаним лицима са процењеном радном способношћу.