Српски  Magyar 

Нова лицитација 15. децембра

Прва лицитација Хотела "Елан", која је данас одржана у србобранском суду, проглашена је неуспешном, јер се на њој није појавио ниједан заинтересовани купац. Одлуком суда нова лицитација заказана је за 15. децембар.

Почетна цена од 44.152.762 динара као да је својом висином удаљила све потенцијалне купце. За претпоставити је да они чекају наредни термин за лицитацију јер ће, према правилима, почетна цена 15. децембра бити за 30 одсто мања, или око 30 милиона динара. И за децембарску лицитацију важиће правило да се хотел не може продати испод утврђене вредности, а на њој могу учествовати сва лица која положе депозит у износу од 10 одсто вредности. Најбољи понуђач, односно купац, дужан је да постигнуту цену исплати у року који одреди суд, а у случају да купац не плати остварену цену у предвиђеном року, суд ће решењем продају огласити неважећом и одредити нови термин за продају. Хипотеку над хотелом има Управа за јавне приходе, односно Министарство финансија, због неисплаћених пореза и доприноса.