Српски  Magyar 

Семинар o увођењу Електронског пословања

Elektronsko poslovanjeРегионална привредна комора Нови Сад у сарадњи са високо-образовним, научним и другим стручним институцијама остварује Програм едукације привредника у 9 тематских целина у области менаџмента знања и вештина.
  У оквиру тематске области информационих технологија, Центар за привредни систем РПКНС у сарадњи са информатичком кућом Информатиx д.о.о из Новог Сада, организује семинаре намењене оспособљавању за увођење Електронског пословања у малим и средњим предузећима.
  Организација семинара заснована је на савременом приступу у стицању нових знања и вештина које представљају неопходан корак ка модернизацији пословања предузећа.
Модернизација се првенствено односи на стварање услова за доношење квалитетних пословних одлука утемељеним на актуелним извештајима о пословним подацима у различитим сегментима
пословања предузећа, које генерише информациони ситем.
Семинар је намењен предузетницима и менаџменту у МСП.
Циљ семинара је да полазници стекну знања која могу да примене непосредно по завршетку обуке.
Учесници добијају уверења о похадјану семинара.
За преузимање брошуре кликните ОВДЕ

Службени лист