Српски  Magyar 

Општински органи чекају студију

„Теза која се појавила у јавности да је СО Србобран донела одлуку о измештању антенског предајника VIP mobile оператера мобилне телефоније није тачна, јер ми до сада нисмо донели одлуку и издали дозволу за његову градњу, па се тако не може забрањивати, или измештати, нешто што до сада није одобрено“, рекао је Бранко Гајин, председник општине Србобран. Он је за сајт општине Србобран - srbobran.rs појаснио новонасталу ситуацију у вези са антенским предајником мреже VIP mobile.

„У оптицају као могућа места градње биле су две локације, једна у дворишту Дома здравља и друга у улици Дожа Ђерђа. Прву локацију локална самоуправа није прихватила јер је урбанистичким планом од пре 20 година предвиђено ширење објекта Дома здравља, па на тој парцели није дозвољена градња било каквих објеката друге врсте. То је једини разлог због ког се на овом месту не може градити предајник, а не веза између евентуално штетне емисије нејонизујућих зрака и куће у градњи председника општине, како су се поједини забринули на седници СО Србобран. Друга локација у улици Дожа Ђерђа још увек није одобрена као место градње, јер чекамо да инвеститор VIP mobile прибави студију о утицају будућег антенског предајника на животну средину. Инвеститор је прихватио наш захтев да изради студију, иако није обавезан на тако нешто, јер закон одређује да ове студије нису неопходне за предајнике снаге до 150 вати, а предајник око кога је настао спор има троструко мању снагу, 50 вати“, рекао је Гајин. Сличан спор водио се и у суседној општини Темерин и он је решен у корист инвеститора, па се код оператера не поставља питање какав ће резултат дати студија. „Грађани су узнемирени од стране појединаца који не баратају знањем у овој области. У тој области стручна није ни локална самоуправа али смо консултовали Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и друге стручне службе које нас уверавају да нема места за било какав страх. Према нашим стандардима, дозвољени интезитет електричног поља око уређаја, за целодневно излагање, износи 27,5 волтметара, док ће у нивоу земље интезитет електричног поља антене износити само један волтметар, дупло мање од интезитета електричног поља сијалице“, рекао је Гајин и додао да стручњаци упозоравају да у случају када се антене поставе ван насеља оне више зраче јер морају бити јаче снаге. „На страни сам грађана али страсти треба да се смире. Највише бих волео да се антена постави ван насеља, али се бојим да ћемо, када инвеститор испуни све неопходне услове, бити у обавези да им дозволимо градњу, јер немамо право да некога заустављамо у развоју. У противном могу нас оптужити да радимо у корист других оператера. У срцу Надаља налази се предајник мрежа 063 и 064, један оператер пре 10 месеци поставио је антену у срцу Турије и нико се није противио. Нема потребе да дижемо тензије ни у Србобрану. Све ће бити у складу са законом и у интересу грађана“, рекао је Гајин.