Српски  Magyar 

Јавни радови у ЈП „Дирекцији за урбанизам и изградњу општине Србобран“

RadoviНа конкурсу Министарства економије и регионалног развоја и Националне службе за запошљавање ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ је одобрен пројекат на Уређењу и проширењу расадника украсног садног материјала. Радови на пројекту су планирани и започети 01.08.2008. године на период у трајању од 3 месеца. Запослено је 6 радника са евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање.
Носилац послова је ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ која већ обавља послове расадничке производње на култивисаном делу површине, а други део који је зарастао у плану је да се искрчи и тиме повећаају површине за производњу а површину старог гробља исчиститити од растиња.
Врста послова који ће се обављати у оквиру Јавних радова су следећи:
-    рашчишћавање терена које подразумева вађење сувог растиња, као и остатка истих у земљишту ( вађење пањева)
-    орезивање постојећих стабала и формирање круне
-    чишћење и поправка постојеће ограде
-    изношење искрченог отпада на градску депонију
-    вађење пањева и равнање терена
-    припрема терена за нову садњу, односно проширење расадника

Према динамици рада послови би требало да трају до 31.10.2008. године

Директор Дирекције
Нада Нађ