Српски  Magyar 

Нови конкурси Фонда за развој пољопривреде

Нови конкурси за доделу средстава Фонда за пољопривреду АПВ

Покрајински фонд за развој пољопривреде расписао је нове конкурсе за доделу средстава у 2008. години:  
 
КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових кошница и опреме за пчеларство у 2008. години

КОНКУРС за доделу кредита за подизање вишегодишњих засада воћа у 2008. години

КОНКУРС за доделу кредита за подизање вишегодишњих засада аутохтоних сорти винове лозе у 2008.

КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици...) у 2008. години

КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање у 2008. години

Детаљније информације и Пријаве на конкурсе можете погледати на:
http://www.fondpolj.vojvodina.sr.gov.yu/