Sep 26, 2020 Last Updated 11:46 AM, Sep 25, 2020

Издато и других 20 парцела

Licitacija  Другог дана лицитације за закуп земљишта у државној својини у општини Србобран, на три године издато је додатних 20 парцела у србобранском атару. Површина понуђених парцела износила је између 30 и 37 хектара, а постигнуте цене закупа кретале су се између 30.000 динара и 46.000 динара по хектару, што је максимална цена за први круг лицитације. Од данас понуђених, у другом кругу лицитације 10. јуна поново ће се наћи две парцеле, једна за коју ће једином понуђачу након уплате додатног депозита, цена бити само потврђена, и једна за чији је закуп интересовање показало више пољопривредних произвођача.
 
Другог дана лицитације издато је 693 хектара, по просечној цени од 41.750 динара за хектар.
 
КО                   ИМЕ И ПРЕЗИМЕ              ПОВРШИНА     ЦЕНА/ХА
Србобран 21    Шијачић Ђорђе                   35,6672          43.000,00
Србобран 22    Драпшин Ђорђе                  35,0000          30.000,00
Србобран 23    Сремчев Жарко                   35,0000          40.000,00
Србобран 24    Старчев Милан                    35,0000          35.000,00
Србобран 25    Парацки Ласло                    35,0352          35.000,00
Србобран 26    Трифуновић В.                    33,0000          40.000,00
Србобран 27    Црнојачки З.                        33,0000          39.000,00
Србобран 28    Ћирковић Драган                33,0000          40.000,00
Србобран 29    Туторов Сава                       30,2391         43.000,00
Србобран 30    Јоцић Ивана                         35,0000          45.000,00
Србобран 31    Јојкић Иванка                      35,0000          40.000,00
Србобран 32    Станков Ранислав                35,0000         43.000,00
Србобран 33    Гајинов Радивој                    34,0541         45.000,00
Србобран 34    Курјачки Маријана               37,0000         45.000,00
Србобран 35    Трифуновић Данило            37,0000         45.000,00
Србобран 36    Дудварски Г.и Куцурски Г.  37,0000         46.000,00
Србобран 37    Куцурски Јован                    36,0000         45.000,00
Србобран 38    Парошки Зоран                    36,1480         46.000,00
Србобран 39    Татић Марко                        33,0000         45.000,00
Србобран 40    Татић Невена                       33,0000         45.000,00

Лициатиција се наставља у четвртак, 04. јуна, када ће бити понуђене парцеле од редног броја 41 до редног броја 60.

Службени лист