Српски  Magyar 

Колица за девојчицу у хранитељској породици

  Захваљујући пројекту „Посебна брига за посебне потребе“, финансираном средствима Евроспке комисије а који спроводи организација “Save the children”, у сарадњи са Министарством рада и социјалне политике, једна девојчица са посебним потребама која је смештена у хранитељској породици у Србобрану добила је инвалидска колица. Вредна донација хранитељици Марији Роботки уручена је на свечаности у Центру за социјални рад општине Србобран, а поклон су предали представници организације “Save the children“, затим Центра за породични смештај деце из Београда и Министарства рада и социјалне политике.
  „Пратећи посебне потребе деце, у жељи да им омогућимо потпун развојни капацитет, једна наша девојчица смештена у хранитељској поородици добила је колица. Она ће јој значајно унапредити покретљивост, посебно након другог оперативног захвата кроз који је прошла заједно са својом хранитељском породицом. Желимо да помогнемо њен постоперативни опоравак и обезбедимо пуне капацитете за њен развој и одрастање“, рекла је Бисерка Веселиновић, директорка Центра за социјални рад. У овој установи су задовољни јер ће колица остати у трајном власништву Центра за социјални рад и након што буде завршен опоравак девојчице којој су колица уручена, и она ће се моћи користити за опоравак других штићеника, уколико буде неопходно. „Посебно вредно у овом случају је да је хранитељица ангажовала све своје родитељске и хранитељске потенцијале и обезбедила услове и преузела ризик сада већ друге операције, која треба да обезбеди функционалну покретљивост наше девојчице и успешан психо-физички опоравак“, рекла је Веселиновић. На донацији се посебно захвалила хранитељка Марија Роботка која је истакла да се девојчица добро опоравља и да је њена воља и спремност да успешно прође кроз све проблеме задивљујућа.
  Иначе, пројекат „Посебна брига за посебне потребе“ започео је 2008. године и трајаће до 2011. „Циљ пројекта је да се унапреди остваривање и заштита права деце са сметњама у развоју и побољша квалитет живота. Пројекат има за циљ превенцију одвајања деце са сметњама у развоју од биолошких породица, помоћ и подршку хранитељским породицама као најпожељнијем облику алтернативне заштите поменуте деце, и допринос укупним реформским процесима у области социјалне заштите у Србији“, рекла је Јасминка Миловановић, руководилац за медије и јавно заступање организације “Save the children“.

Службени лист