Српски  Magyar 

Нова паркиралишта у Србобрану

Parking kod nove pijaceНакон изградње нове пијаце на "Рајчуру" уочио се проблем недостатка паркинг места за путничка возила. Из тог разлога локална самоуправа и ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран" су  одлучили приступити изградњи новог паркинг простора. Паркинг простор се гради у улици Поповача венац од пијаце према изворишту у дужини од 200м чиме ће се створити простор за паркирање око 80 путничких возила и тиме у дане одржавања пијаце омогућити несметан прилаз истом.

  Паркинг ће, такође, пружити могућност  паркирања приликом одржавања манифестација на хиподрому.
Радове изводи "Војводинапут" - "Бачкапут" из Новог Сада.
 
Parking kod Doma zdravlja  Поред овог паркинг простора, на углу улица Јована Поповића и Петра Драпшина изграђени су паркинг простор за путничка возила, капацитета 25-30 возила,  и  нова пешачка стаза која је у претходном периоду била уништена. На истом месту ће бити постављена и одговарајућа заштитна ограда.  Ове радове је финансирала Општина Србобран уз стручни надзор ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран", а извођење радова је вршило грађевинско предузеће "ПТЦ" из Србобрана. 
 
 
Уређење насељених места наше општине
 
  У другој половини априла, када је завршена садња ветрозаштитног појаса, запослени у ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран"  започели су са улепшавањем тргова, паркова и улица изношењем украсног зеленила и цвећа.

  У сва три насељена места постављене су саксије са цвећем на стубове за јавну расвету и формиране нове површине са украсним растињем. Радови су у току и континуирано се настављају све док временски услови то буду дозвољавали.

Службени лист