Српски  Magyar 

Србобрански зборник културе - Јавни позив

Руковођени начелним уверењем да се интегрална, легитимна и квалитетна стратегија развоја културе у србобранској општини нужно мора темељити на уважавању чињенице плуралистичког, мултикултуралног карактера локалне заједнице, тј. на идеји мултикултурализма као полазној основи за узајамно поштовање, јачање пријатељских веза, конструктиван интеркултурални дијалог и креативну плодоносну сарадњу, дошли смо на идеју да покренемо публиковање годишњег двојезичног зборника радова из локалне културе на српском и мађарског језику.

  Господин Владимир Мудрински, в.д. директора Дома културе, позитивно је одговорио на нашу молбу да установа на чијем је челу пружи одговарајућу подршку и помоћ у остваривању ове наше намере, која представља један вид конкретизације принципа од кога смо пошли.
  Основна замисао је да студенти, професори, постдипломци и докторанти из хуманистичких наука, са територије Србобранске општине, добију прилику да једном годишње објављују своје научно-истраживачке радове о прошлости, садашњости и могућем будућем развоју културе у својој општини, те да на тај начин реализују властите духовне, креативне потенцијале на општу корист своје локалне заједнице, што би за последицу имало значајно богаћење и квалитативно унапређивање ове суштински важне области људског живота.
Сматрамо да је иницирање интензивнијег интеркултуралног дијалога и успостављање тешњних и квалитетнијих пријатељских односа и веза у циљу осмишљавања и реализације заједничке будућности путем детектовања и дефинисања како општих и истоветних, тако и различитих и посебних виталних потреба и интереса од пресудне важности за битно побољшање стања не само у сфери културе локалне заједнице, већ и за њен прогрес у целини.
За детаљније информације молимо заинтересоване да се обрате господину Владимиру Мудринском у Дом културе Србобран. Рок за пријаву је 15. март 2009.

                                                             Милан Ђорђевић и Харгита Хорват Футо