Српски  Magyar 

Донаторска конференција за унапређење положаја Рома

Donatorska konferencija za unapredjenje polozaja Roma u VojvodiniУ Скупштини АП Војводине, Канцеларија за инклузију Рома Извршног већа АПВ у сарадњи са Матицом ромском и Савезом НВО «Декада Рома», а под покровитељством Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине, 14.фебруара организовала је донаторску конференцију за унапређење положаја Рома у Војводини.
  Циљ конференције је обезбеђивање средстава за спровођење пројеката за побољшање положаја Рома у Војводини, што је у складу и са циљевима Декаде Рома 2005-2015. године, те да се путем донатора покуша убрзати читав процес имплементације акционих планова и програма који су усвојени и на републичком нивоу.
На донаторској конференцији учествовали су представници амбасада Мађарске, Италије, Немачке, УСАИД-а, УНХАЦР-а, УНИЦЕФ-а, Светске здраствене организације, Министарства рада и социјалне политике, Фонда за отворено друштво, Грађанске иницијативе, као и представници Владе Републике Србије, Скупштине и ИВ Војводине, представници локалне самоуправе и невладиног сектора.
  На донаторској конференцији су представљени пројекти покрајинског секретаријата за прописе, управу и национлне мањине и ромских невладиних организација из области образовања, запошљавања, становања, здравства, спорта и развоја ромске заједнице.

  Пројекат  «Интеграцијом до једнаких шанси за све» представила је Голуба Димић, чланица НВО «Ром» из Србобрана.
  Овој донаторској конференцији поред председника КУД «Ром» Славка Димића и коаутора Пројекта, Саве Пивнички присуствовао је и председник општине Бранко Гајин, који је рекао да се Општина Србобран, с обзиром на важност овог Пројекта, прудружила реализацији истог као стратешки партнер и истакао -  «Жеља нам је да кроз тај културни центар малишане ромске националности доведемо у једнак положај са њиховим вршњацима, а то се постиже, пре свега образовањем. Осим тога тај простор ће бити заједнички за све, тако да ће се кроз дружење одвијати и процес социјализације и интеграције Рома».
  

Аутори филма: Савa Пивнички (Србобран) и Ђорђе Пивнички(Бечеј)

 
Уводна реч: Голуба Димић 
Даме и господо добар дан. Моје име је Голуба Димић и данас ћу Вам у име Невладине организације Ром из Србобрана представити пројекат „Интеграцијом до једнаких шанси за све“.
Општина Србобран је мултиетничка заједница у којој живи 17855 становника, од тога 1300 деце до 7 година старости. Само 11 ромске деце похађа предшколску установу.
У две школе у Србобрану изводи се настава за ментално недовољно развијену децу. Од укупног броја ученика која наставу похађају по специјалном програму више од 90% чине ромска деца. Млади Роми најчешће напуштају основну школу у периоду од 6. до 8. разреда, а млади који и заврше основну школу не уписују средње школе, те тако остају без занимана и добре перспективе. Ромска деца најчешће се не рађају са недавољном менталном развијеношћу. Она касније дају слику менталне ометености услед сиромашне интелектуалне стимулације у најранијем узрасту која је од пресудног значаја за школско постигнуће. Самим тим остају ускраћена за почетне животне шансе. Наш пројекат предвиђен је као низ активности које ће променити овакво стање.
Окосница пројекта је изградња Дневног центра у ромском насељу. Дневни центар ће бити модеран простор са вишеструком наменом: Вртић, едукативна учионица, Клуб за младе и Културни центар
У њему ће радити вртић за децу до 7 година у коме ће се одвијати континуирани педагошки рад са циљем превенције едукативне запуштености деце, а што ће резултирати мањим бројем ромске деце у специјалној настави.
У дневном центру функционисаће едукативна учионица за децу основношколског узраста у којој ће малишани добијати помоћ у изради домаћих задатака и савладавању наставног градива, а што ће за резултат имати редовно похађање наставе и боље школско постигнуће.
У оквиру центра постојаће и Клуб за младе у коме ће се одржавати низ едукативних радионица, обука и предавања. Младима ће бити омогућена већа доступност информацијама, што ће резултирати смањењем броја социјално непожељних облика понашања и већим могућностима за запошљавање младих Рома.
У оквиру дневног центрао двијаће се рад ромског Културног центра са циљем очувања традиције и културе ромске националне заједнице. Дневни центар ће бити место едукативног, културног и креативног окупљања и биће отворен за све грађане општине Србобран.
Носилац пројекта је НВО РОМ , а партнерске организације су Центар за социјални рад општине Србобран чији ће стручни тим обављати едукацију волонтера и заинтересованих представника ромске националне заједнице који ће се укључити у рад Дневног центра. Општина Србобран која је обезбедила грађевинско земљиште за изградњу дневног центра и пратећу планску документацију.
Вредност пројекта је 18.417.985,00 динара, а општина  партиципира са 10% од укупне вредности. Износ који нам је потребан за реализацију пројекних активности је 16.111.230,00 динара. Значајна особеност пројекта је његова одрживост јер ће и по окончању пројектних активности Дневни центар наставити са радом, а општина Србобран спремна је да пружи даљу материјалну и техничку подршку.

Захваљујемо на подршци пројекту „Интеграцијом до једнаких шанси за све“.