Српски  Magyar 

Почела израда Стратегије развоја општине Србобран

Локална самоуправа општине Србобран одредила је координатора и администратора на пројекту израде Стратегије развоја општине Србобран. За координатора пројекта одређен је Сава Пивнички, дипл. психолог који је до сада радио на изради више пројеката различитих врста, док је за администратора пројекта одређен Давид Бодирожић који ће пружати техничку подршку изради овог важног документа. Стратегија развоја је кључни документ који даје смернице развоја и тачно дефинише путеве којим ће општина ићи.

  „Израда Стратегије развоја општине Србобран је процес који траје осам месеци и финасира се средствима Секретаријата за локалну управу и међуопштинску сарадњу Извршног већа Војводине, док нам стручну подршку нам пружа центар Алфа из Новог Сада. Израда овог документа се ради у више фаза и ми се налазимо на крају прве фазе. Формирали смо Савет за израду Стретегије развоја који броји 11 чланова, на челу са председником општине Бранком Гајином. Следи нам прикупљање основних података о општини Србобран и прављење мапе ресурса, како би сагледали где се тренутно налази наша заједница“, рекао је Сава Пивнички, координатор.

  Мапа ресурса покриваће све сегменте друштва и након израде базе података почеће одређивање основних смерница развоја. „Затим следи израда појединачних стратегија за све области које се буду дефинисале као битне, као што су привреда, туризам, образовање, здравство и друге. Стратешко планирање је високо партиципативан посао и подразума укључивање свих грађана општине у тај процес. Пошто се ради о документу који се тиче свих грађана, у њему има места за све, и свака сугестија сваког члана заједнице ће бити разматрана. То ће се остваривати кроз контакте са свим институцијама у општини Србобран, затим кроз класичне анкете, постављањем посебне странице на званичном општинском сајту, или посетом нашој канцеларији у згради СО Србобран“, рекао је Пивнички.
  Он је истакао да се након обрађивања свих области друштвеног живота прави прелиминарна стратегија која ће бити понуђена на јавну расправу. „Сви ће имати права да дају своје сугестије на прву верзију документа, а након евентуалне дораде, документ ће бити јавно представљен и усвојен у локалном парламенту. Посао са израдом би требао да буде готов до краја августа 2009. године“, рекао је Пивнички.