Српски  Magyar 

Брига о младимa задатак целог друштва

Током 2008. године чак 65 малолетних лица из општине Србобран учинило је прекршаје јавног реда и мира или прекршаје у саобраћају, док је 12 малолетника учинило кривична дела, показала је статистика стручних служби Центра за социјални рад општине Србобран.

„На захтев судије за малолетнике Окружног суда у Новом Саду, Центар за социјални рад добио је позив за асистенцију и стручну помоћ у раду са 12 малолетних лица из општине Србобран која су учинила кривична дела. Број кривичних дела је забрињавајући јер расте у односу на претходну годину. Још више забрињава чињеница да се једна група од четири или пет младих особа поново појављује у овим преступима. Број учиниоца прекршаја јавног реда и мира и дела против безбедности у саобраћају, 65 за 2008. годину, је сличан прошлогодишњем, али би и он могао бити мањи“, рекла је за srbobran.net Радослава Курјачки, педагогиња у Центру за социјални рад. Када се говори о профилу ових мелолетника, Курјачки истиче да се најчешће ради о деци која долазе из дисфункционалних породица и која се обично крећу у социјалном окружењу сличних особа, што додатно поваћава ризик за чињење преступа. „Забрињава да смо у шест случајева имали ситуацију да су кривичне пријаве против починиоца одбачене јер се радило о деци млађој од 14 година. Сви заједно морамо озбиљно прихватити и анализирати ове податке. Не кажемо да је стање алармантно, али јесте упозоравајуће и сви морамо да поведемо рачуна, првенствено родитељи и породица, али и шира заједница“, рекла је Курјачки.
Иначе, Центар за социјални рад укључен је у поступак бриге о малолетним лицима која су учинила прекршаје и кривична дела. „Када се догоде кривична дела у којима учествују малолетници, стручњаци Центра за социјални рад присуствују седници Судског већа за малолетнике и главном претресу у кривичном поступку против виновника. Старамо се и о извршењу васпитних мера, посебно васпитних обаваза које се изричу, проверавамо извршавање васпитних мера појачаног надзора од стране родитеља, спроводимо мере појачаног надзора од стране органа старатељства, јер је наша служба носилац послова заштите малолетника. Наш је задатак да подстичемо оваква малолетна лица да наставе школовање, уколико је оно прекинуто, или уколико је завршено, да заснују радни однос или се пријаве на евиденцију Националне службе за запошљавање“, каже Курјачки. Према њеним речима, стручњаци центра покушавају одвојити малолетне преступнике од ризичних социјалних група, сачувати њихово здравље уколико се уоче неки знаци разних болести зависности, и на време их избавити из замки које вребају у том узрасту. „Са овим лицима ради стручни тим центра у којем су социјални радник, психолог и педагог. Најважнији је разговор током којег покушавамо анализирати особину самог дела које је малолетно лице учинило, али и проценити снагу породице да се избори са разним проблемима које могу донети развојене фазе деце. Анализирамо и само малолетно лице, његове релације са породицом и окружењем, и на крају процењујемо могућност заштите. Покушавамо направити мрежу подршке, од породице и образовних установа до ресурса локалне заједнице, како би малолетно лице што једноставније прихватило мере друштвено пожељног понашања“, рекла је Курјачки. Она сматра да је рад са малолетним лицима веома важан, како се дела не би понављала, јер повратници касније најчешће „упадају“ у тежа дела, агресивност се повећава, и оно што је на почетку било ситуацино условљено, касније постаје образац понашања, што је најопасније. „Желимо да оснажимо малолетника да сам препозна ризичне ситуације и сам предузме мере самозаштите. Уколико сам схвати шта је урадио, на шта је желео да укаже и како је могао да постигне исти циљ на друштвено прихватљив начин, могућност његовог враћања на прави пут је вишеструко увећана“, рекла је Курјачки.