Српски  Magyar 

Друга лицитација за Хотел „Елан“

Druga licitacija za hotel ElanОпштински суд Врбас, одељење суда у Србобрану, организоваће у понедељак, 15. децембра друго усмено јавно надметање за куповину Хотела „Елан“.

  На јавној дражби ће се наћи хотел Б категорије, са свим пратећим објектима, на парцели површине 43 ара и 50 м2. Вредност хотела процељена је на 44.152.762 динара, али према правилима другог по реду надметања, хотел се може продати испод утврђене вредности али не испод 2/3 дела те вредности, осим уколико се странка и заложни извршни повериоци не споразумеју другачије. На јавној продаји могу учествовати сва лица која положе депозит у износу од 10 одсто вредности. Најбољи понудилац, односно купац, дужан је да постигнуту цену исплати у року који одреди суд, а у случају да купац не плати остварену цену у предвиђеном року, суд ће продају огласити неважећом и одредити нови термин за продају. Јавно надметање у србобранском суду заказано је за 15. децембар у 09.00 часова, у соби бр. 5.
  Иначе, хипотеку над хотелом има Управа за јавне приходе, односно Министарство финансија, због неисплаћених пореза и доприноса. Хотел има 52 собе, три апартмана, фитнес центар, пекару и више сала и тераса. Почетна цена на лицитацији која је одржана 17. октобра износила је око 535.000 евра, док ће, узимајући у обзир правило о могућности да се некретнине прода и за најмање 2/3 вредности, али и промене у курсу евра, овога пута она износити око 340.000 евра.

Службени лист