Српски  Magyar 

Новац за пошумљавање

  Даниел Петровић, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство потписао је уговоре са представницима 22 општине са територије АП Војводине које су учествовале на конкурсу за расподелу средстава са пројектима за подизање пољозаштитних појасева. Међу општинама у којима ће се спроводити овај пројекат налази се и општина Србобран, испред које је уговор потписао Золтан Телеки, заменик председника општине. Укупна вредност потписаних уговора је више од 47 милиона динара а за општину Србобран издвојено је 906.000 динара.
  Уговор прецизира да се на суму коју обезбеђује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, из општинског буџета обезбеди додатних 35 одсто, тако да ће у пошумљавање укупно бити уложено 1,22 милиона динара. Радови на подизању пољозаштитних појасева изводиће се током следеће године, а општина Србобран је дужна да до 31. децембра 2010. године презентује извештај о утрошеним средствима. Услове из конкурса, уз општину Србобран, испуниле су и општине Панчево, Нови Кнежевац, Бачка Топола, Сента, Кикинда, Ковин, Вршац, Мали Иђош, Нова Црња, Ада, Суботица, Апатин, Бачки Петровац, Бачка Паланка, Врбас, Кањижа, Жабаљ, Бечеј, Пландиште, Зрењанин и Алибунар.