Српски  Magyar 

Пројекат унапређења здравства

  Општина Србобран и Дом здравља „Др Ђорђе Бастић“ потписали су са Министрством здравља Србије уговор о учешћу у пројекту „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“. Овај пројекат покренут је са циљем да помогне реформи система примарне здравствене заштите и побољша доступност, делотворност, уједначеност и квалитет услуга здравствене заштите на локалном нивоу. У случају општине Србобран и Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ пројекат ће бити спровођен у делу унапређења информационих технологија у овој установи примарне здравствене заштите.
  Према договору, кроз реализацију пројекта биће обезбеђени технички и оперативни услови за ефикасну имплементацију информационих технологија, извршиће се набавка једног броја радних станица, штампача и бар код читача, али и преузети обавеза даљег одржавања информационо - комуникационог система. Запослени у здравственим установама учествоваће у радионицама, обукама и курсевима за коришћење имплементираних технологија. Пројекат се финансира из кредита Светске банке.