Српски  Magyar 

Центар за социјални рад добио спор

  Врховни суд Србије потврдио је одлуку Општинског суда у Србобрану у једном предмету заштите од насиља у породици, у ком се као тужилац, у име свог клијента који је тражио помоћ, појавио Центар за социјални рад општине Србобран. Тужена страна жалила се и Окружном и Врховном суду, али су обе истанце одбиле ревизију поступка, као неосновану.
  „Овакав расплет догађаја и образложење за нас је веома значајно због потврде да се Породични закон из 2005. године све више примењује у пракси. Врховни суд је нашао да је становиште нижестепених судова о нултој толеранцији према насилницима било правилно и да изречена мера забране прилажења и њено трајање, имају утемељење у Породичном закону“, рекла је Јасмина Пецељ Ђурђевац, социјална радница у србобранском Центру за социјали рад. Она је истакла да Центар за социјални рад веома ретко по службеној дужности покреће процесе пред судовима, већ се претежно бави услугама правног саветовалишта у случајевима када се жртве насиља у породици саме нађу на суду у улози тужиоца. „На тај начин имамо пет изречених пресуда, а ово је први пут да се појављујемо и у улози тужиоца, што многи центри за социјални рад до сада никада нису покушали. Наше искуство говори да парнични поступци трају много краће, за разлику од кривичних, што обезбеђује да се пресуда донесе брже и жртва насиља у кратком поступку ослободи тешке ситуације. Центар за социјални рад је спреман да пружи сваку врсту помоћи угроженим особама, посебно старијим и деци, који нису у стању да на адекватан начин заступају себе и своје интересе. Ово је посебно значајно због чињенице да становништво Србобрана у великом проценту чине старије особе“, рекла је Јасмина Пецељ Ђурђевац.