Српски  Magyar 

Нове службе у Дому здравља

Dr Vukovic  Др Војо Вуковић, нови директор Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“, учинио је прве кораке у реорганизовању рада и функционисања ове установе за примарну здравствену заштиту. Ради ефикаснијег обављања делатности, у складу са Статутом и Правилником о унутрашњој организацији и ситематизацији, у Дому здравља биће образоване службе које ће се бавити посебним областима, а у оквиру њих организационе јединице. Такође, најављено је и именовање помоћника директора за здравствена питања, помоћника директора за медицинско снабдевање и допунски рад, главне медицинске сестре и увођење ревизорске службе.
  „Затекао сам проблематичну ситуацију на нивоу целог Дома здравља, посебно због чињенице да се није радило довољно како би ниво услуга задовољио захтеве пацијената. Свака служба, свако одељење и сваки лекар добиће задужења и знаће се правила која ће важити за све, што до сада није био случај. Мора да се ради по законима и Статуту Дома здравља. Не желим да будем полицијац, али желим да када неко дође на моје место брзо и јасно види шта преузима и у каквом стању. Дом здравља се, међу 120 сличних установа, тренутно налази на 13.месту од позади, а у Војводини су испод нас само домови здравља у Жабљу, Тителу и Бачу, и то се у најкраћем року мора променити. Морамо напредовати и вратити Дому здравља стари сјај“, рекао је др Вуковић.
  Према његовим речима, на нивоу Дома здравља биће организовано седам служби : служба за здравствену заштиту одраслих са медицином рада, хитном медицинском помоћи и санитетским превозом и кућним лешењем, затим служба за здравствену заштиту деце и жена са поливалентном патронажом, служба за стоматолошку здравствену заштиту, служба за радиолошку, лабораторијску и другу дијагностику, служба за специјалистичко-консултативну делатност, која до сада није ни постајала, служба за фармацеутску делатност и на крају служба за правне, економско-финансијске и техничке и друге послове. „Образовање ужих јединица у оквиру ових служби омогућиће још ефикаснији рад. Ради се систематизација, свако добија своје задатке, воде се појединачни разговори са свим радницима и службама, и у ходу отклањамо проблеме које смо наследили. Већ за неколико месеци видеће се први резултати новог устројства и уверен сам да напредак неће изостати“, рекао је он.
  Др Вуковић је донео и одлуку да се на нивоу Дома здравља и апотека уради пресек и попис материјалног стања, обавеза и потраживања, како би ситуација била „кристално јасна“. „Изгледа да Дом здравља преузимамо са минусом у пословању. Не тражим кривца већ желим да преузмем јасан рачун. У Дом здравља више не може ништа да уђе или изађе, а да то није одобрено од стране директора. Контролишемо набавке и уговоре и више се не може догађати да сарађујемо са било ким, а да притом немамо јасно дефинисан уговор о сарадњи. Наш циљ је да у раду са добављачима интерес има и Дом здравља“, рекао је др Вуковић и додао да су управо недостатак транспарентности и јасних правила рада проузроковали заостајање Дома здравља у утрци са сличним установама у окружењу.
  „Сваки дан мора да се одржавају састанци руководства које ће чинити појединци стриктно задужени за одређене области. Зато ћемо именовати помоћника директора за здравствена питања, помоћника директора за медицинско снабдевање и допунски рад и главну медицинску сестру. Веома брзо биће образовани Стручни савет, Етички одбор који није ни постојао, и Комисија за унапређење квалитета рада, на шта нас обавезује и Статут наше установе“, рекао је нови директор Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“.