Српски  Magyar 

ЈКП "Градитељ" потражује милионе

  Јавно комунално предузеће „Градитељ“ у последње време сусреће се са све већим проблемом наплате потраживања за испоручене услуге. Пред нову грејну сезону сви потрошачи гаса добили су, према речима Меланије Јерков, директорице ЈКП „Градитељ“, рекапитулацију својих трошкова и плаћања, посебно због коришћења бенефиције по којој се једна трећина рачуна за утрошени гас могла платити накнадно. „Сви потрошачи добили су уз рачун и обавештење када им на наплату стиже овај износ. Апелујемо и молимо потрошаче да прате обавештења на рачунима јер почиње нова грејна сезона, а ми још увек нисмо наплатили сва потраживања за претходну годину, и поред ове погодности“, рекла је Јерков. Она је упозорила да се може догодити да се велики рачуни сада „преклопе“, они из претходне и нови из овогодишње грејне сезоне, што ће потрошачима још више отежати исплату дуга.  
  „Плаћање гаса предузећу Србија-гас је веома јасно. Они на територији општине Србобран као партнера препознају само ЈКП Градитељ и ако се рачуни који стижу не плате, Србија-гас ће без милости направити рез и без гаса ће остати и они који су платили рачуне и они који нису. Градитељ не може сваког месеца имати пет или шест милиона слободних динара, за кредитирање неплатиша. Не смемо да дозволимо да постанемо неликвидни, иако нас вишемилионска потраживања притискају и отежавају нормално функционисање“, рекла је Меланија Јерков. Према њеним речима, у пресеку финансијског стања, учињеном 10. септембра, ЈКП „Градитељ“ је потраживао 43,141.171 динар, 23.5 милиона од физичких лица и 19.5 милиона динара од правних лица. „На укупан годишњи промет нашег предузећа од око 250 милиона то је стварно превелика сума. У овој суму налазе се и потраживања за испручену воду, изнешено смеће, погребне услуге, и бићемо приморани да своја потраживања наплатимо преко суда. Позивамо дужнике да измире своје обавезе, како не би дошли у ситуацију да их искључујемо са мреже. Тиме спречавамо проблем снабдевања гасом потрошача који уредно измирују своје обавезе“, рекла је Меланија Јерков.