Српски  Magyar 

Посебне вреће за смеће

  Јавно комунално предузеће „Градитељ“ од 01. октобра почиње са уклањањем додатних количина отпада испред кућа својих корисника, али само под условом када је отпад одложен у типизиране вреће овог предузећа. Грађани ће убудуће отпад морати да одлажу у вреће које ће се моћи купити на благајни предузећа, по цени од 25 динара.
  „На овај корак одлучили смо се због уређења животног простора. Више нећемо морати да гледамо призоре у којим крај једне канте или контејнера стоје десетине разних вртса врећа и кутија, пуних отпада. За нас овај отпад представља велики проблем код утовара и истовара, затим заузима велики простор у нашим возилима, због чега расту трошкови изношења, а највеће штете су нарушавање изгледа града и животне средине“, рекла је Меланија Јерков, директорица ЈКП „Градитељ“. Она је истакла да радници овог предузећа нису дужни да износе отпад одложен у лаворе или бурад. „Онима који производе више отпада боље решење биће да купе још једну канту, или контејнер, него да стално купују кесе, али ако не желе, онда наше типизиране вреће могу решити проблем“, рекла је Јерков. Према њеним речима, раздвајање и изношење ПЕТ амбалаже све више наилази на подршку Србобранаца јер су имали прилику да се увере у корист ове акције. „Одлагањем ПЕТ амбалаже у наменске вреће које грађани добијају бесплатно, добија се више простора за обичан отпад у кантама. С друге стране, ми покушавамо да дођемо до неког решења за безбедније одлагање овог отпада, или чак његову продају, али то тренутно нисмо у могућности јер не можемо да примарно прерадимо ПЕТ амбалажу, што је предуслов продаје“, рекла је Јерков.