Српски  Magyar 

Позив туристичким организацијама

  Основна школа „Петар Драпшин“ Турија расписaла је оглас за све туристичке организације које желе доставити понуду за организацију путовања за ученике. Све дестинације које би ученици од првог до осмог разреда посетили током школске године, налазе се у Србији. Туристичке агенције могу преузети упутство за формирање понуде у року од пет дана од дана објављивања огласа, у ОШ „Петар Драпшин“ Турија, улица Доситеја Обрадовиа бр. 2, радним даном од 07,00 до 13,00 часова. Туристичка агенција дужна је да приложи доказ о поседовању лиценце министарства надлежног за послове туризма, као и доказе о искуству у ђачком и омладинском туризму.