Српски  Magyar 

Подизање пољозаштитних појасева

  Покрајински секретар за пољопривреду Даниел Петровић потписао је уговоре о финансирању израде техничке документације за подизање пољозаштитних појасева и агрошумских производних система са представницима седам војвођанских општина, између осталих и са општином Србобран, преноси РТВ. Уз општину Србобран, уговоре су потписале и општине Бела Црква, Житишта, Нови Бечеј, Бач, Нова Црнја и Ковин. Ове општине ће за израду документације добити укупно шест милиона динара.
  Подизањем пољозаштитних појасева, пошумљеност Војводине, као најнепошумљенијег региона у Европи, би се, према Петровићевим речима, у наредних пет година повећала за три до четири процента. Петровић је најавио да ће у септембру бити расписан конкурс за избор извођача радова на подизању пољозаштитних појасева, које ће Покрајина финансирати са 50 милиона динара, а још толико пара обезбедиће општине. „Сада свих 45 војвођанских општина има неопходну документацију, што им даје могућност да већ у септембру конкуришу код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за средства намењена извођачким радовима у овој области. Секретаријат ће за ове пројекте моћи да суфинансира са 50 милиона динара. Очекује се да локалне самоуправе издвоје својих 50 одсто, те ће на тај начин заиста почети системско решавање једног веома важног посла“, рекао је Петровић. Уговор испред србобранске локалне самоуправе потписао је Бранко Гајин, председник општине.