Sep 26, 2020 Last Updated 11:46 AM, Sep 25, 2020

Одржане лицитације за КО Турија и Надаљ

  Претпоследњег дана спровођења поступка лицитације парцела у државној својини у општини Србобран, пољопривредни произвођачи закупили су осам парцела, укупне површине 251 хектар, у катастарским општинама Турија и Надаљ. Парцеле су се кретале од непуног хектара, колика је била површина најмање парцеле, до  104 хектара, колико је износила површина највеће. Цене су се кретала од 24.000 динара за хектар до максималних 46.000 динара за хектар, па ће у случају лицитације једне парцеле поступак бити настављен у среду, 10. јуна. Просечна постигнута цена износи 30.875 динара за хектар. За две парцеле није било заинтересованих закупаца. 

 

КО                 Презиме и име              Површина       цена
                                                                               (дин/ха)
Турија    1     ОЗЗ "Турија"                  104,2351       46.000,00
Турија    2     Велицки Бранислав          2,5300       24.000,00
Турија    3     Јоцић Борислав                3,2579       24.000,00
Турија    4     -                                        0,9891        -    
Турија    5     Црвени Љубомир            15,0000       33.000,00
Надаљ    I     ОЗЗ "Надаљ"                     67,4188       34.000,00
Надаљ    I 2   Дебељачки Владимир      45,4906       38.000,00
Надаљ    I 3   ОЗЗ "Надаљ"                      4,6094       24.000,00
Надаљ    I 4   Бакаин Живко                   3,9597       24.000,00
Надаљ   II 1   -                                         4,3180        -

Службени лист