Sep 26, 2020 Last Updated 11:46 AM, Sep 25, 2020

Издато 1.150 хектара

  Последњег дана лицитације земље у државној својини у катастарској општини Србобран пољопривредни произвођачи закупили су 1.150 хектара ораница. Парцеле су се кретале од осам хектара до 241 хектара, а највећи број заузимао је површину нешто више од 30 хектара. И распон цена био је нешто већи него претходних дана, од 24.000 динара за хектар, до 46.000 динара, због чега ће за чак 12 парцела бити организован други круг лицитације.
  Просечна постигнута цена петог дана лицитације износи 40.048 динара за хектар. До краја лицитације остало је да се у понуди нађу парцеле у катастарским општинама Турија и Надаљ, и затим да се одржи други круг лицитације за све површине које су у првом кругу достигле максималну цену од 46.000 динара, дупло већу од почетне, што је било једно од правила спровођења поступка.
 
                        Презиме и име                  Површина             цена
                                                                                           (дин/ха)
Србобран 81    Милосављевић Јовица       41,3933              24.000,00
Србобран 82    ДОО "Туриника"               46,5000              24.000,00
Србобран 83    Киш Золтан                       46,5001              41.000,00
Србобран 84    Радовић Зоран                  44,1357              46.000,00
Србобран 85    ДОО "Реахем"                    44,0000              46.000,00
Србобран 86    Мискин Предраг                37,0000              45.000,00
Србобран 87    Бељански Александар      37,0000              45.000,00
Србобран 88    Сеги Јожеф мл                  36,4419              46.000,00
Србобран 89    Савков Никола                 12,1665              46.000,00
Србобран 90    Мрђан Зоран                     37,1223              46.000,00
Србобран 91    Јелић Стевица                  38,8277              46.000,00
Србобран 92    ДОО "Агроелан"               65,3621              46.000,00
Србобран 93    ДОО "Тргоауто"               71,5168              46.000,00
Србобран 94    ДОО "ИМ Матић"             57,7200              27.000,00
Србобран 95    Чобанов Слободан          47,2429              24.000,00
Србобран 96    Фиштеш Шандор              8,2389              24.000,00
Србобран 97    Фиштеш Атила               24,8417              46.000,00
Србобран 98    Колер Карољ                  159,2565              46.000,00
Србобран 99    Пионир АД                     241,1303              35.000,00
Србобран 100    Фехер Каталин               36,6970              46.000,00
Србобран 101    ДОО “Фрешгро”             21,1003              46.000,00

Службени лист