Српски  Magyar 

Почело истраживање СКГО

  Ових дана на територији општине Србобран спроводи се истраживање из области родне равноправности, заштите животне средине и међународне сарадње. Анкетирање које ће трајати до 22. маја спроводи Стална конференција градова и општина, у сарадњи са Институтом за социолошка истраживања. Анкетари ће испитивати грађане, представнике невладиног сектора и запослене у локалној самоуоправи.
  Планом истраживања предвиђене су и посете овлашћених лица из Института за социолошка истраживања одређеним домаћинствима у местима општине Србобран. Представници локалне самоуправе апелују на грађане општине Србобран да се домаћински односе према анкетарима, као и да одговоре на тражена питања из упитника, како би истраживање било успешно спороведено у целости. На основу резултата анкете биће формиране две врсте препорука, од којих су једне намењене локалним самоуправама у циљу унапређења њиховог рада, а друге Сталној конференцији градова и општина која ће на основу њих унапредити услуге чланству.