Српски  Magyar 

Кредити Фонда за развој АПВ

  Фонд за развој АП Војводине расписао је конкурс за дугорочно кредитирање развојних програма у области привреде на територији АП Војводине у 2010. години. Основни циљеви доделе средстава су подстицање привредне активности, повећање нивоа техничке опремљености, ефикасности и ефективности пословања у сектору производње и услуга, oбезбеђење енергетске ефикасности, стварање услова за повећање обима и интезивирање пољопривредне производње, подизање степена конкурентности, повећање извоза и повећање запослености.
  Кредити ће се одобравати у области производње и услуга за набавку основних средстава – опреме и лиценцних права; у области пољопривреде за набавку механизације и опреме за пољопривредну производњу, вишегодишњих засада воћа, винове лозе и осталих  вишегодишњих засада, квалитетног приплодног материјала у области сточарства и матичног јата; у области туризма за изградњу, адаптацију и опремање туристичких објеката. Право учешћа имају мала и средња правна лица у приватном власништву или са већинским приватним капиталом и предузетници, сви са седиштем на територији АП Војводине. Финансирани пројекти по наведеним наменама морају бити реализовани на територији АП Војводине. Средства за финансирање програма по овом конкурсу нису намењена за изградњу нових или адаптацију постојећих грађевинских објеката (осим за пројекте у области туризма), за куповину земљишта, набавку путничких аутомобила и за обртна средства. Прецизне информације о условима конкурса могу се наћи на адреси http://www.vdf.org.rs/