Српски  Magyar 

Ускоро ЛАПОР

  Радна група за израду Локалног акционог плана за образовање Рома одржала је до сада седам састанака посвећених изради овог документа. У разнолика истраживања кроз више фокус група, којa воде стручна лица са искуством на доношењу оваквих планова, укључени су Роми из целе општине Србобран. План је да се у догледно време усвоји документ неопходан за системско решавање, на локалном нивоу, бројних и дубоко укорењених проблема везаних за низак образовни ниво припадника ромске заједнице. ЛАПОР, чију је израду иницирао председник општине Србобран Бранко Гајин, а подржало Општинско веће, ће бити сачињен уз помоћ хуманитарне организације CARE international и Уније ромских студената.    
  „Процес израде Локалног акционог плана за образовање Рома је у току и након формирања радне групе, састављене од представника локалне самоуправе, образовних установа и Центра за социјални рад, организовали смо истраживања са четири фокус групе. У Надаљу смо радили са 15 ученика ромске националности који похађају наставу, затим смо у Србобрану радили са 25 родитеља ромске деце која иду и не иду у школу, трећа фокус група одржана је у Основној школи 'Вук Караџић', поново са 20 ученика који похађају наставу, а четврта фокус група радила је са представницима институција које су активне на изради Локалног акционог плана за образовање Рома, али нису чланови радне групе“, саопштио је Сава Пивнички, координатор процеса израде ЛАПОР. Према његовим речима, „до сада су у истраживањима и анализи тренутног положаја Рома, посебно школског узраста, у општини Србобран, учествовала 72 заинтересована лица, и на основу уочених резултата предлагаће се модели функционалнијег и свеобухватнијег образовања Рома“.