Српски  Magyar 

Трајни изводи

  Становници општине Србобран, заједно са другим становницима Србије, од 1. марта имају  могућност да добију изводе из матичних књига рођених, венчаних и умрлих са неограниченим роком важења, саопштила је Зита Јовић, заменица матичара у општини Србобран. Тиме ће престати шестомесечни рок важења извода из матичних књига, као до сада, а нови обрасци вадиће се само у случају промене имена, презимена, пола или брачног статуса.
  “Цене извода остају непромењене и износе 290 динара, колико се издваја за републичку таксу, и 31 динар за трајни извод. Новост је да се на полеђини извода, у општинама у којима је у службеној употреби језик националне мањине, као што је случај у општини Србобран, могу штампати називи рубрика извода из матичних књига и на језику и писму националних мањина. Наручили смо овакве обрасце и они ће веома брзо бити доступни нашим грађанима”, рекла је Зита Јовић. Обрасци за нове изводе садрже осам видљивих нивоа заштите и неће моћи да се нађу у слободној продаји, јер само јединице локалне самоуправе могу да их наруче. Извод из матичне књиге рођених ће убудуће бити штампан у црвеној боји, документ о венчаном статусу у плавој, а извод из матичне књиге умрлих у браон боји. Изводи се могу наручити и путем званичне интернет презентације општине Србобран.