Aug 15, 2022 Last Updated 3:02 PM, Aug 14, 2022

archive Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења у области социјалне и здравствене застите и осталих удрузења у 2020. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРБОБРАН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 55-2-2/20-II
Дана: 29.05.2020. године
21480 Србобран, Трг Слободе 2
Тел: 021/730-020; факс: 021/731-079
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

 У складу са Одлуком о укидању ванредног стања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 65/2020), а на основу члана 63 Статута општине Србобран (“Службени лист општине Србобран”, број 4/2019 и 20/2019), председник Општине Србобран доноси

ОДЛУКУ

О НАСТАВКУ ТОКА РОКОВА

ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ

СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И ОСТАЛИХ УДРУЖЕЊА У 2020. ГОДИНИ

 

I Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2020. години, расписан је дана 13.03.2020. године.

II Дана 23.03.2020. године, председник Општине Србобран, донео је Одлуку о прекиду рокова по расписаном јавном конкурсу за финансирање/суфинансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2020. години, број Одлуке 55-2-1/20-II, услед проглашења ванредног стања у Републици Србији. Ток рокова, у складу са наведеном одлуком, прекинут је са даном објављивања одлуке, дана 23.03.2020. године.

III Kaко су се доношењем Одлуке о укидању ванредног стања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 65/2020), стекли услови за наставак тока рокова по расписаном јавном конкурсу, овом Одлуком одређује се наставак тока рокова по расписаном јавном конкурсу за финансирање/суфинансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2020. години, који је расписан дана 13.03.2020. године.

IV С обзиром да је од дана расписивања Јавног конкурса, до дана доношења Одлуке о прекиду рокова по расписаном јавном конкурсу, протекло 9 дана, а Јавним конкурсом у тачки 8. подтачка 1. је за подношење пријава на јавни конкурс одређен рок од 15 дана од објављивања јавног конкурса, а у тачки 9 је за подношење пријава представника стручне јавности за чланове Конкурсне комисије, такође предвиђен рок од 15 дана од објављивања јавног конкурса, овом Одлуком се одређује нови рок за подношење наведених пријава који износи 6 дана од дана објављивања ове Одлуке, колико износи део рока за подношење пријава, који је преостао након прекида тог рока.

V Крајњи рок за подношење пријава у складу са тачком IV oве Одлуке, биће назначен у тексту Јавног конкурса, у тачки 8. подтачка 1 и тачки 9, који ће, заједно са обрасцима, бити поново објављен уз ову Одлуку.

VI  Ову Одлуку објавити на званичној интернет презентацији општине Србобран. Одлука ступа на снагу даном објављивања.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки