Српски  Magyar 

archive Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран у 2022. години

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА
Сви подносиоци пријава на Конкурс, којима је одобрен мањи износ средстава за суфинансирање пројекта, од траженог, дужни су да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од пријема Решења о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран у 2022. години, доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима (ревидирани буџет пројекта), односно обавештење о томе да одустају од додељених средстава (уколико не желе да прихвате мање додељена средства).