Aug 17, 2022 Last Updated 2:52 PM, Aug 16, 2022

archive Јавни конкурс за грађане за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова

 који се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградња соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Србобран за 2022. годину