Sep 21, 2019 Last Updated 12:31 PM, Sep 20, 2019

документ Образац - Финансијски извештај

У прилогу је образац за достављање финансијског извештаја, по добијеним средствима на Конкурсима за доделу средстава, које расписује општина Србобран. Наведени образац је потребно користити приликом достављања правдања добијених средстава.