Mar 19, 2019 Last Updated 11:44 AM, Mar 18, 2019

У среду 32. седница Општинског већа

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-84/2017-III
Дана: 25.08.2017. године
21480 Србобран, Трг слободе 2
(: 021/730-020; Факс: 021/730-402
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

На основу члана 19. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017), члана 60. став 1. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2017 – пречишћен текст) и члана 47. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине број 2/2009 и 11/2017)

С  А  З  И  В  А  М
32. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
ЗА 30. 08. 2017. ГОДИНЕ (СРЕДА) СА ПОЧЕТКОМ У 09:00 ЧАСОВА
У МАЛОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

За седницу предлажем следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Записник са 31. редовне седнице Општинског већа
2. Захтев ЈКП „Градитељ“ Србобран за давање сагласности на ценовник услуга аутобуске станице у Србобрану за 2017. годину
3. Захтев Дома здравља “др Ђорђе Бастић“ Србобран за давање сагласности на Одлуку о радном времену
4. Одлука о расписивању јавног огласа за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у Србобрану путем прикупљања понуда по тржишним условима
5. Одлука о расписивању јавног огласа за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у Надаљу путем прикупљања понуда по тржишним условима
6. Информација Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине по понуди Поповић Иванке из Београда за продају пољопривредног земљишта
7. Информација Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине у вези захтева Центра за спорт и туризам за давање сагласности за попис и уклањање ствари које су одлагане у просторију – куглану спортске хале
8. Информација Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине о иницијативи грађана Турије за премештање једног сплава са Великог Бачког канала из Србобрана у Турију
9. Решење о измени Решења о образовању Комисије за разматрање и предлагање закључења уговора о закупу пословног простора којим располаже Општина Србобран за закупце из члана 10. став 1. тачка 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
10. Информација Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине у вези Захтева „Електромрежа Србије“ АД за закључење уговора о суфинансирању изградње комуналне инсфраструктуре
11. Информација Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине у вези захтева Удружења за бору против шећерне болести Србобран за инвестиционо одржавање – извођење радова на ограђивању парцеле транспарентном оградом и за радове на изради уличног дела ограде са израдом пешачке и колске капије у улици Соње Маринковић број 18/а површине 80 м2
12. Одлука о петим изменама и допунама Одлуке о Општинској управи Србобран
13. Правилник о другим изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Србобран и Правобранилаштву Општине
14. Одлука о јавном задуживању Општине Србобран
15. Текућа питања

За тачност

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА Радивој Парошки
СЕКРЕТАР ОПШТИНСКОГ ВЕЋА Милорад Савков       

Службени лист