May 22, 2019 Last Updated 10:01 AM, May 22, 2019

У уторак 33. седница Општинског већа

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-86/2017-III
Дана: 15.09.2017. године
21480 Србобран, Трг слободе 2
(: 021/730-020; Факс: 021/730-402
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


На основу члана 19. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017), члана 60. став 1. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2017 – пречишћен текст) и члана 47. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине број 2/2009 и 11/2017)

С  А  З  И  В  А  М
33. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
ЗА 19. 09. 2017. ГОДИНЕ (УТОРАК) СА ПОЧЕТКОМ У 09:00 ЧАСОВА
У МАЛОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

За седницу предлажем следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Записник са 32. редовне седнице Општинског већа
2. Записник са 9. ванредне седнице Општинског већа
3. Одлука о трећем ребалансу буџета Општине Србобран за 2017. годину
4. Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Општине Србобран за 2017. годину
5. Одлука о правима на материјалну помоћ деци и ученицима са сметњама у развоју са територије Општине Србобран
6. Информација Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине по понуди Богнар Јожефа из Куле
7. Информација Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине по понуди Богнар Иштвана из Куле
8. Информација Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине по понуди Дунђерски Душка из Србобрана и Котта-Дунђерски Гордане из Новог Сада
9. Извештај Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине на предложену измену реда вожње „Бечејпревоз“ Бечеј на територији Општине Србобран
10. Извештај Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине на предложени ред вожње градског превоза „Бечејпревоз“ Бечеј у насељеном месту Србобран
11. Решење о именовању Комисије за рангирање поднетих пријава у поступку остваривања права на доделу бесповратних средстава из буџета Општине Србобран
12. Жалба Белић Зорана из Србобрана на Решење Центра за социјални рад Општине Србобран
13. Молба Мркајић Теодоре из Турије за набавку нових инструмената
14. Нацрт Уговора за реализацију програма „Србија у ритму Европе“
15. Одлука о утврђивању категорија корисника који имају право на коришћење субвенционсаних комуналних услуга градског и приградског превоза
16. Текућа питања

За тачност

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА Радивој Парошки

СЕКРЕТАР ОПШТИНСКОГ ВЕЋА Милорад Савков