Mar 19, 2019 Last Updated 11:44 AM, Mar 18, 2019

Oбавештење: Јавни увид у Елаборат о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта ради реализације пројекта "рециклажно двориште за рециклажу грађевинског отпада"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа Србобран
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
     Број: 464-135/17-IV-01
     Дана: 26.10.2017. год.
21480 СРБОБРАН, Трг Слободе бр. 2
Тел:021/730-020
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДМЕТ: Oбавештење

Општинско веће општине Србобран је, на 35. редовној седници одржаној дана 26. октобра 2017. године, размотрило Елаборат о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта ради реализације инвестиционог пројекта „Рециклажно двориште за рециклажу грађевинског отпада“.

Општина Србобран је овим започела поступак отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Србобран, на катастарској парцели бр. 5858/12 у К.О. Србобран површине 9.974 м2 уписаној у Листу непокретности 4826 К.О. Србобран, Томи Иванићу, власнику СЗТР и аутопревозник „Iv-Koop“, улица Карађорђева бр. 58, Србобран, матични број: 60302138

Трошак инвестиционог улагања: изградња Рециклажног дворишта за рециклажу грађевинског отпада у вредности од 150.000 евра (18.000.000 динара) чијим спровођењем ће бити отворено најмање 5 нових радних места уз обавезу одржања 5 запослених на неодређено време у периоду од три године од истека инвестиционог пројекта, као и очекивано запошљавање 20 лица, преко његових коопераната.

Општинска управа Србобран поставља Елаборат на јавни увид, преко званичног сајта општине Србобран (www.srbobran.rs).

Јавни увид траје 8 дана, од 27. октобра до 03. новембра 2017. године до 15.00 часова, а грађани могу предати своје примедбе, предлоге и сугестије у писарници Општинске управе Србобран (Трг слободе бр.4, соба број 2) у писаној форми, у наведеном року.

 

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ СРБОБРАН
Јулија Попић

Службени лист