Mar 19, 2019 Last Updated 11:44 AM, Mar 18, 2019

Обавештење о третману комараца

На основу Уговора бр. 140-404-19/2017-02 са Покрајинским секретаријатом за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, предузеће ЕКО-САН д.о.о. из Београда извршиће третман сузбијања ларви комараца на територији општине Србобран.

Третман ће се вршити из ваздуха.

Третман обухвата локалитете у Србобрану, Турији и Надаљу, око канала, река и бара.

Третман ће се вршити у периоду између 13. и 14. априла 2018. године, са почетком у 8.00 часова.

Третман ће се вршити биолошким препаратом "LARVASTOP G i ZG".

Општинска управа Србобран

Службени лист