Mar 20, 2019 Last Updated 11:22 AM, Mar 20, 2019

Бесплатна анализа земљишта у КО Срборбан, КО Турија и КО Надаљ

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАМО ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН (К.О. Србобран, К.О. Турија и К.О. Надаљ) ДА ОПШТИНА У САРАДЊИ СА ПСС ВРБАС РАДИ БЕСПЛАТНУ АНАЛИЗУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА СА КОЈЕГ СУ СКИНУТИ УСЕВИ (КОНТРОЛА ПЛОДНОСТИ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА).
НАЧИН УЗИМАЊА УЗОРКА ДАТ ЈЕ У ПРИЛОГУ.

УЗОРКЕ ДОСТАВИТИ У ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРБОБРАН (Ул.Дожа Ђерђа 2.)

ЗА СВЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОБРАТИТИ СЕ:
ВЛАДИМИР РАНКОВ ( ПСС ВРБАС) 064/6427178
ГОРДАНА МРКШИЋ (ОПШТИНСКА УПРАВА СБОБРАН) 063/1052836

ПРАВИЛНО УЗИМАЊЕ УЗОРАКА

Узорци земљишта за анализе се узимају на крају или почетку вегетације, не препоручује се узимање узорака за анализу после уношења ђубрива.
ДУБИНА УЗИМАЊА узорка за ратарску и повртарску производњу је од 0-30цм а за воћарско-виноградарску од 0-30 и 30-60цм. Са парцеле до 5ха потребно је узети од 15-25 просечних узорака који се помешају и од њих се узима један узорак за анализу. Узорци се могу узимати ашовом или сондом.

ПОСТУПАК УЗИМАЊА УЗОРКА

  1. Очистити површину земље од остатака претходног усева до дубине 1,5 до 2 цм
  2. Ашовом ископати земљу до 30 цм и њену чеону страну поравнати
  3. Засећи слој земљишта по читавој дубини профила. Пажљиво извадити ашов са земљом тако да земља остане на ашову када се положи на тло
  4. Мешање узорака – узорке земљишта узети са 15-20 места са парцеле до 5 ха и са исте дубине, помешати их у исту кофу и од њих направити један узорак.
  5. Просечан узорак се затим ставља у платнену или пластичну кесу у коју се ставља цедуља са следећим подацима :

Подаци о власнику узорка, парцелни број, катастарска општина, број узорка, површина табле, начин коришћења (ораница, воћњак, покривени простор ...), предусев и тип земљишта.

 

Службени лист