Jul 22, 2019 Last Updated 3:39 PM, Jul 18, 2019

Саопштење о реализацији пројекта „Реформа пореза на имовину“ у општини Србобран

Општина Србобран у оквиру пројекта „Реформа пореза на имовину“ који финансира Швајцарска влада, је једна од 45 општина из целе Србије које су део овог пројекта.

У односу на број становника, за општину Србобран одређено је четири пописивача, који ће радити на терену наредних шест месеци. Циљ је да се ажурирају постојеће базе података о некретнинама, као и да се све некретнине које подлежу опорезивању уведу у пореску евиденцију.

Пописивачи ће обилазити сва домаћинства у сва три насељена места општине Србобран и проверавати да ли се стање на терену слаже са подацима из поднетих пореских пријава.

Овим Пројектом пореским обвезницима се пружа могућност да пријаве све промене настале након раније поднетих пореских пријава, а обвезницима који своју имовину нису пријавили (након стицања куповином, поклоном, наслеђем или на неки други начин) да за исту поднесу пореске пријаве.

Приликом попуњавања пореских пријава потребно је да порески обвезници припреме одговарајућу документацију (нпр. Уговор о купопродаји, Уговор о поклону, Решење о наслеђивању, Решење РГЗ о упису права својине, Препис листа непокретности, Употребну дозволу или неки дуги документ на основу којег се могу попунити пореске пријаве).

Сви пописивачи који обилазе домаћинста имају јасно обележене легитимације.

Порез на имовину је сопствени приход сваке јединице локалне самоуправе што значи да комплетан износ који грађани уплате за овај порез остаје у њиховој општини, зато је важно да га сви плаћају.

У општини Србобран попис имовине последњи пут је урађен 1992.године.

Швајцарски пројекат „Реформа пореза на имовину“ заједнички спроводе Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Министарство финансија и Влада Швајцарске.