Apr 10, 2020 Last Updated 2:24 PM, Apr 9, 2020

Новости из РРА Бачка

Одобрен пројекат “Агроподршка - Подршка унапређењу руралне економије у региону Бачка”

Регионалној развојној агенцији Бачка одобрен је пројекат под називом “Агроподршка - Подршка унапређењу руралне економије у региону Бачка” који ће се реализовати у оквиру УНДП пројекта „Помоћ за трговину – подршка јачању произвођачких капацитета агро-индустријског сектора у Републици Србији“ који је финансиран од стране Владе Руске Федерације.

Основни циљ пројекта је подршка развоју руралне економије у региону Бачке коришћењем одрживих локалних капацитета како би се побољшао квалитет живота локалног руралног становништва. Укупна вредност пројекта је УСД 21.260, од чега је износ кофинансирања од стране УНДП-а УСД 18.100.

Пројекат се реализује од новембра 2018 до јула 2019. године.

Одржана конференција поводом почетка пројекта “Агроподршка - подршка унапређењу руралне економије у региону Бачка”

У хотелу “Велики”, у Новом Саду, 20. фебруара 2019. године, Регионална развојна агенција Бачка одржала је конференцију поводом почетка пројекта “Агроподршка - подршка унапређењу руралне економије у региону Бачка” који је одобрен кроз пројекат УНДП-а “Помоћ за трговину - подршка јачању произвођачких капацитета агро-индустријског сектора у Републици Србији”, а који је финансиран од стране Владе Руске Федерације. Уз присуство представника тима УНДП-а, локалних самоуправа из Бачке као и локалних привредника, на конференцији се говорило о активностима и планираним резултатима пројекта, као и о очекиваним ефектима и бенефитима за кориснике и циљне групе пројекта.

Основни циљ пројекта “Агроподршка - подршка унапређењу руралне економије у региону Бачка” је подршка развоју руралне економије у региону Бачка кроз одрживо коришћење локалних капацитета како би се унапредио квалитет живота локалног становништва.

Укупна вредност пројекта је УСД 21.260, а период реализације је од новембра 2018. до јула 2019. године.

У општини Жабаљ 22.02.2019. године одржана обука под називом “Start Agro-Up”

У оквиру пројекта “Агроподршка - Подршка унапређењу руралне економије у регион Бачка”, а који је одобрен кроз УНДП пројекат „Помоћ за трговину – подршка јачању произвођачких капацитета агро-индустријског сектора у Републици Србији“ који финансира Влада Руске Федерације, одржан је тренинг под називом “Start Agro-Up”.

Тренинг одржан 22. фебруара 2019. године у општини Жабаљ, био је намењен незапосленим лицима, почетницима у пословању и обухватио је петнаест корисника. Лица која желе да започну свој посао добили су релевантне информације из области предузетништва и потенцијалних извора финансирања као и информације о неопходној документацији потребној приликом конкурисању за субвенције које додељују различите институције на локалном и регионалном нивоу.

Учесници тренинга су имали прилике да чују корисне савете везане за област правне регулативе као и теоретска и практична знања у области израде бизнис плана.

У општини Темерин одржана обука “How to fund my agribusiness idea?”

26. фебруара, 2019. године у општини Темерин, одржан је тренинг под називом “Хоw то фунд мy агрибусинесс идеа?” који се спроводи у оквиру пројекта “Агроподршка- подршка унапређењу руралне економије у региону Бачка”, а који је одобрен кроз УНДП пројекат „Помоћ за трговину – подршка јачању произвођачких капацитета агро-индустријског сектора у Републици Србији“ који финансира Влада Руске Федерације.

Тренинг је био намењен пољопривредним газдинствима, субјектима који се баве руралним туризмом, представницима МСПП, кластерима, удружењима и задругама, као и свим заинтересованим лицима из области пољопривреде и руралног развоја. Тренингу је присуствовало више од 30 полазника из поменутих области. Највише интересовања учесника тренинга било је за теме везане за ИПАРД програм као и субвенционисана средства на регионалном и националном нивоу. Једна од тема била је и неопходна документација за конкурисање на различите програме као и које институције пружају подршку приликом аплицирања на поменуте јавне позиве.

“Mark the market” и “Brand my Name” тренинзи одржани у Руском Крстуру

Регионална развојна агенција Бачка одржала је два инфо тренинга за представнике МСПП, пољопривредна газдинства и друге привредне субјекте у области пољопривреде и руралног развоја, тему маркетинга и брендирања производа и услуга. Тренинзи који су одржани 14. и 15. марта 2019. у Руском Крстуру, окупили су више од тридесет учесника заинтересованих за унапређење знања и вештина из области маркетинга, брендирања, промоције производа и услуга на домаћим и међународним тржиштима, каналима дистрибуције, потребним стандардима као и подстицању конкурентости предузећа кроз подизање видљивости финалних производа и услуга.

Реализовани тренинзи представљају део активности које се спроводе у оквиру пројекта “Агроподршка-подршка унапређењу руралне економије у региону Бачка”, а који је одобрен кроз пројекат “Помоћ за трговину – подршка јачању произвођачких капацитета агро-индустријског сектора у Републици Србији” који финансира Влада Руске Федерације.

 

 

Службени лист