Apr 25, 2019 Last Updated 4:00 PM, Apr 24, 2019

Одржана 12. седница Општинског већа

У уторак, 02. априла одржана је 12. седница Општинског већа, којом је председавао Зоран Младеновић, председник општине Србобран. Седници су присуствовали сви чланови Општинског већа, председник и заменик председника Скупштине општине, начелник Општинске управе и шефови одељења. На дневном реду се нашло 37 тачака.

Општинско веће разматрало је записник са 11. редовне седнице Општинског већа, одштетни захтев Бакаин Живка из Надаља, Извештај о раду ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2012. годину, Извештај о раду са финансијским пословањем ЈП „Дирекција за урбанизам и иградњу општине Србобран“ Србобран за 2012. годину, Извештај о раду Центра за социјални рад општине Србобран за 2012. годину, Програм рада Центра за социјални рад општине Србобран за 2013. годину, Извештај о раду Народне библиотеке Србобран за 2012. годину, Извештај о раду Установе за културу Дом културе Србобран за 2012. годину, Извештај о раду Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран за 2012. годину, Извештај о раду Савета Месне заједнице Србобран за 2012. годину, План и програм рада Месне заједнице Србобран за 2013. годину, Извештај о раду Месне заједнице Турија за 2012. годину, План и програм рада Месне Турија за 2013. годину, Извештај о раду Савета Месне заједнице Надаљ за 2012. годину, Извештај о реализацији Годишњег Плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Србобран за 2012. годину, Годишњи План рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Србобран за 2013. годину, као и Извештај о извршењу Програма рада Историјског архива Сента за 2012. годину. Такође, Општинско веће је разматрало Инфромацију о стању оградног зида Основне школе „Петар Драпшин“ Турија, Извештај Удружења за помоћ МНРО општине Србобран о утрошеним средствима по Партнерским споразумима о реализацији пројеката, Решење о давању сагласности на постављење секретара Месне заједнице Србобран, жалбу Јанковић Николе не Решење Центра за социјални рад општине Србобран, жалбу Николић Кароља не Решење Центра за социјални рад општине Србобран, информацију Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине о одржавању јавних површина у насељеним местима општине Србобран, Информацију комуналног инспектора о стању јавних површина у насељеном месту Турија након манифестације „Кобасицијада“, Информацију о поступању по жалбама Вујанић Бранка и Судар Небојше на рад СУР “CHILL OUT CAFFE” у Надаљу, молбу Полицијске станице Србобран за обезбеђење средстава за набавку опреме, као и захтев за покретање прекршајног поступка против Основне школе „Жарко Зрењанин Уча“ Надаљ и директора ове школе. У наставку, Општинско веће је разматрало Извештај Одељења за привреду, буџет и финансије о плаћању закупнине за станове у улици Јована Тодора број 4 и 6 у Србобрану, захтев Антонић Уроша за добијање сагласности за исправку границе парцеле, информацију Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине о пословном простору који користи „Радио Србобран“, Поверавање обављања послова градског и приградског превоза као комуналне делатности, жалбу Сворцан Душана на решење комуналног инспектора, решење о промени у апропријацијама Одлуке о буџету општине Србобран за 2013. годину, Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе за физичку културу, рекреацију и туризам општине Србобран, Извештај Одељења за јавне службе, управу и заједничке послове по захтеву Јанковић Невене, Извештај Одељења за јавне службе, управу и заједничке послове по предлогу НИС АД Нови Сад о закључењу споразума о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији пројекта „НИС шанса“ и, на крају, текућа питања. Седница ОВ завршена је у 13.30 часова.