Apr 25, 2019 Last Updated 4:00 PM, Apr 24, 2019

Обавештење ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран"

Јавно предузеће "Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран" обавештава грађане општине Србобран да ће степениште на мосту на каналу Дунав - Тиса - Дунав у Србобрану у наредном периоду бити затворено због санације. Радови на отклањању оштећења трајаће од 09. до 30. априла.

Степениште је затворено из безбедносних разлога и грађани се моле да до краја радова за прелаз користе искључиво стазу на мосту.

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН"
Број: 239/2013.
Дана: 09. 04. 2013.
С Р Б О Б Р А Н
Карађорђева бр.1

в.д. директор
_____________

Караћ Мирослав