Apr 25, 2019 Last Updated 4:00 PM, Apr 24, 2019

Одржана 7. седница СО Србобран

Одборници Скупштине општине Србобран одржали су у уторак 7. седницу. Седницом је председавао Жељко Богојевић, председник СО Србобран, а присуствовали су јој Зоран Младеновић, председник општине Србобран, Слободанка Градинац, заменица председника општине, чланови Општинског већа и директори јавних предузећа и установа, директор Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“, представници месних заједница Србобран, Турија и Надаљ, Драган Шарчев, начелник Општинске управе, и шефови оделења. Према дневном реду, одборници су разматрали 35 тачака.

Скупштина општине Србобран усвојила је Одлуку о престанку мандата одборника Скупштине општине Србобран, Одлуку о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Србобран, Записник са 6. седнице Скупштине општине Србобран, Одлуку о мрежи предшколске установе у општини Србобран, Одлуку о мрежи основних школа на територији општине Србобран, Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе за физичку културу, рекреацију и туризам општине Србобран, Одлуку о доношењу Просторног плана општине Србобран, Одлуку о измени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту, Одлуку о обављању комуналне делатности линијског превоза путника, Извештај о финансијском пословању Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран у периоду 01. 01. – 31. 12. 2012, као и План рада са финансисјким планом Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран за 2013. годину. Такође, одборници су усвојили Извештај о раду ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2012. годину, Извештај о раду са финансијским пoсловањем ЈП „Дирекција за урбанизам и иградњу општине Србобран“ Србобран за 2012. годину, Извештај о раду Центра за социјални рад општине Србобран за 2012. годину, Програм рада Центра за социјални рад општине Србобран за 2013. годину, Извештај о раду Народне библиотеке Србобран за 2012. годину, Извештај о раду Установе за културу Дом културе Србобран за 2012. годину, Извештај о раду Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран за 2012. годину, Извештај о раду Савета Месне заједнице Србобран за 2012. годину, План и програм рада Месне заједнице Србобран за 2013. годину, Извештај о раду Месне заједнице Турија за 2012. годину, План и програм рада Месне заједнице Турија за 2013. годину, Извештај о раду Савета Месне заједнице Надаљ за 2012. годину, и Извештај о реализацији Годишњег Плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Србобран за 2012. годину. Такође, они су усвојили Годишњи План рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Србобран за 2013. годину, Решење о давању сагласности на употребу имена општине Србобран, Одлуку о образовању Комисије за именовања општине Србобран, Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу, Решење о измени Решења о именовању председника и чланова органа управљања Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран, Извештај о спроведеној јавној лицитацији за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, Информацију о раду Анкетног одбора у протеклом периоду, Закључак о штетности и непотребности Декларације о заштити уставних и законских права Аутономне Покрајине Војводине. као и захтев да се у Турији отвори бензинска станица и предлог да се изради правилник о употреби службених возила. Као 35. тачка дневног реда разматрана су одборничка питања.