Српски  Magyar 

Јавни увид у Захтев за давање сагласности на измене и допуне ценовника комуналних услуга ЈКП "Градитељ" Србобран"

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима ( Сл. гласник РС, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) , члана 67. став 1, тачка 25. Статута Општине Србобран ("Сл. лист Општине Србобран“, број 4/2019, 20/2019 и 6/2022), Општинска управа Србобран поставља на увид Захтев за давање сагласности ЈКП "Градитељ" Србобран" број: 1982/2023-2/1 од 26.10.2023. године на Одлуку о изменама и допунама одлуке о ценама комуналих услуга: 1982/2023-2/1 од 26.10.2023. године Надзорног одбора ЈКП "Градитељ" Србобран, у поступку исходовања сагласности на Измене и допуне ценовника комуналних услуга са са калкулацијом и образложењем, на огласној табли у седишту јединице локалне самоуправе као и преко званичног сајта општине Србобран (www.srbobran.rs).

Јавни увид траје 15 дана, од 27.10.2023. до 11.11.2023. године, а грађани могу предати своје примедбе, предлоге и сугестије на писарницу Општинске управе Србобран (Трг слободе бр.4, соба број 2) у писаној форми, у наведеном року.