Српски  Magyar 

folder Одлуке, решења и извештаји

документ Одлука о доношењу средњорочног Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Србобран, за период од 2024. до 2027. годинe ( docx, 13 KB )
pdf Извештај са јавне расправе нацрту одлуку о изменама одлуке о општинским административним таксама ( pdf, 199 KB )
документ Одлука о Измени и допуни Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Србобран ( docx, 934 KB )
pdf Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2024. годину ( pdf, 787 KB )
pdf Годишњи извештај о раду Савета за здравље за 2023. годину ( pdf, 143 KB )
документ Контролне листе инспекцијског надзора просветне инспекције - СРЕДЊА ШКОЛА, 2022. година ( doc, 162 KB )
документ Контролне листе инспекцијског надзора просветне инспекције - ОСНОВНА ШКОЛА, 2022. година ( doc, 169 KB )
документ Контролне листе инспекцијског надзора просветне инспекције - ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА, 2022. година ( doc, 155 KB )
pdf Решење којим се образује конкурсна комисија за спровођење Конкурса Јавни конкурс за суфинансирање-финансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења – други део у 2023 години ( pdf, 877 KB )
pdf Решење о одређивању овлашћеног лица за надзор над спровођењем правилника о управљању сукобом интереса запослених у Општинској управи Србобран ( pdf, 673 KB )
документ Нацрт Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Србобран ( doc, 793 KB )
pdf Коначна листа за откуп сеоских домаћинстава ( pdf, 65 KB )
pdf Прелиминарна листа за доделу грађевинског материјала ( pdf, 159 KB )
pdf Решење за образовање конкурсне Комисије за доделу средстава удружењима за реализацију пројеката удружења из области културе и уметности трећи део у 2023. години ( pdf, 606 KB )
pdf Одлука о додели средстава за енергетску санцију породичних кућа и станова на територији Општине Србобран ( pdf, 593 KB )
документ Нацрт Одлуке о доношењу Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2023. годину ( doc, 31 KB )
pdf Решење о овлашћењу за руководиоца ( pdf, 1.42 MB )
документ Нацрт Одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана општине Србобран ( doc, 373 KB )
pdf Одлука о цени топлотне енергије за снабдевање крајњих купаца за грејну сезону 2023/2024. годину ( pdf, 2.72 MB )
документ Нацрт Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Србобран ( doc, 390 KB )
pdf Решење СПУ ПДР мост ДП другог реда 100 ( pdf, 555 KB )
pdf Нацрт Одлуке о изради ПДР моста на ДП II А реда број 100 у Србобрану ( pdf, 480 KB )
pdf Одлука о допуни Одлуке о програшењу елементарне непогоде ( pdf, 380 KB )
pdf Правилник о суфинансирању мера енергетске санације ( pdf, 1.06 MB )
pdf Одлука о доношењу ЛАП-а за унапређење родне равноправности општине Србобран за период 2023-2025 ( pdf, 293 KB )
документ Одлука о доношењу Измена Програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2023. годину ( doc, 30 KB )
pdf Завршни Извештај о спроведеним мерама енергетске санације ( pdf, 196 KB )
pdf Решење о образовању конкурсне комисије за спровођење Конкурса Јавни конкурс за финансирање програма удружења у области соц здрав заш и осталих удружења у 2023. ( pdf, 795 KB )
pdf Решење о образовању конкурсне комисије за спровођење Конкурса за финансирање пројеката цркава и верских заједница Србобрана у 2023. ( pdf, 794 KB )
pdf Решење о давању овлашћења Мирјани Вујић ( pdf, 777 KB )
pdf Одлука о усвајању друге верзије плана јавних набавки ( pdf, 361 KB )
pdf Одлука о формирању минималне цене боравка гостију у Одмаралишту Србобран ПЈ "Плава обала" за 2023.годину ( pdf, 1.06 MB )
archive Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ( zip, 1.35 MB )
документ Нацрт Одлуке о доношењу Измена и допуна средњорочног Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Србобран, за период од 2020. до 2023. ( docx, 14 KB )
документ Нацрт Одлуке о доношењу Програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2023. годину ( docx, 14 KB )
документ Нацрт Одлуке о доношењу Допуне Програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2022. годину ( docx, 14 KB )
документ Нацрт Одлуке о доношењу Допуна Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Србобран, за период од 2020. до 2023. годинe ( docx, 14 KB )
pdf Решење о измени решења о именовању чланова комисије за спровођење конкурса за доделу средстава удружењима за реализацију пројеката удружења из области културе и уметности за другу половину 2022. године ( pdf, 369 KB )
pdf Решење којим се именује конкурсна комисија за спровођење Конкурса Јавни конкурс за финансирање суфинансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења - трећи део у 2022. години ( pdf, 803 KB )
pdf Решење којим се образује Комисија за доделу средстава удружењима ( pdf, 808 KB )
archive Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање са применом од 1. октобра 2022. године ( zip, 1.75 MB )
archive Oдлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса са применом од 1. октобра 2022. године ( zip, 1.82 MB )
pdf Решење за израду Плана детаљне регулације за изградњу мале соларне електране у К.О. Турија ( pdf, 517 KB )
pdf Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу мале соларне електране у Турији ( pdf, 854 KB )
pdf Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса туризам и ловни туризам 2022. ( pdf, 2.17 MB )
pdf Решење о образовању комисије за спровођење Јавног конкурса о области спорта - 2022. година ( pdf, 810 KB )
документ Одлука о доношењу Измена и допуна Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Србобран, за период од 2020. до 2023. годинe ( docx, 14 KB )
документ Нацрт Одлуке о доношењу Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2022. годину ( docx, 14 KB )
документ Нацрт одлуке о изради Плана детаљне регулације за дислокацију атарског пута у К.О. Турија ( docx, 352 KB )
документ Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Србобран ( doc, 780 KB )
pdf Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном конкурсу - производња медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран у 2022. ( pdf, 3.95 MB )
pdf Извештај о јавној расправи о Нацрту Одлуке о реализацији Плана детаљне регулације општинског пута Надаљ - Темерин ( pdf, 259 KB )
документ Нацрт одлуке о изради ПДР општинског пута Надаљ - Темерин ( doc, 332 KB )
pdf Решење: Образује се конкурсна комисија за спровођење Конкурса Јавни конкурс за финансирање програма удружења ( pdf, 655 KB )
pdf Решење којим се образује комисија за спровођење конкурса социјална заштита и остала удружења ( pdf, 647 KB )
archive Одлука о висини накнаде за заузеће јавне површине у време "Кобасицијада 2022" у Турији ( zip, 1.06 MB )
pdf Коначна ранг листа за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску 2021/2022 ( pdf, 1.35 MB )
pdf Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску 2021/2022. годину ( pdf, 1.31 MB )
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за финансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Србобран у 2021. ( pdf, 1.41 MB )
pdf Решење - образује се конкурсна комисија за спровођење конкурса за финансирање пројеката цркава и верских заједница Србобрана ( pdf, 654 KB )
документ Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу ветропарка на подручју општине Србобран ( doc, 994 KB )
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање-финансирање програма удружења из области културе и уметности за другу половину 2021. годину ( pdf, 550 KB )
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за суфинансирање/финансирање програма удружења из области културе и уметности за другу половину 2021. године ( pdf, 743 KB )
pdf Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације ( pdf, 491 KB )
pdf Решење ( pdf, 633 KB )
pdf Коначна листа за крајње кориснике (грађане) у спровођењу мера енергетске санације ( pdf, 436 KB )
pdf Прелиминарна листа за крајње кориснике мера енергетске санације ( pdf, 443 KB )
pdf Решење о формирању Координационог тима и тематских радних места за израду Плана развоја општине Србобран за период 2022-2030 ( pdf, 1.10 MB )
archive Одлука о измени одлуке о приступању израде плана развоја општине Србобран 2022-2030 ( zip, 1.67 MB )
pdf Коначна листа корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу ( pdf, 116 KB )
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање програма удружења из области културе и уметности за прву половину 2021. године ( pdf, 564 KB )
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за суфинансирање-финансирање програма удружења из области културе и уметности за прву половину 2021. године ( pdf, 736 KB )
pdf Одлука о коначној листи изабраних директних корисника- привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације у домаћинствима на територији Општине Србобран ( pdf, 486 KB )
pdf Прелиминарна листа за доделу грађевинског материјала за избеглице ( pdf, 194 KB )
archive Расподела средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран у 2021. години ( zip, 7.85 MB )
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање програма удружења у области социјалне здравствене заштите и осталих удружења у 2021. ( pdf, 494 KB )
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма на конкурсу за суфинансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удужења у 2021. ( pdf, 650 KB )
pdf Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у Србобрану 2021. ( pdf, 913 KB )
pdf Решење којим се образује конкурсна комисија за спровођење Конкурса Јавни конкурс за финансирање-суфинансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2021. ( pdf, 652 KB )
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање програма удружења у области спорта у 2021. години ( pdf, 464 KB )
pdf Наредба Штава за ванредне ситуације општине Србобран ( pdf, 498 KB )
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу - спорт 2021. година ( pdf, 635 KB )
документ Решењe о именовању комисије ( docx, 144 KB )
pdf Решење о постављењу начелника општинске управе Србобран ( pdf, 1.80 MB )
pdf Решење о давању овлашћења - Невена Субић ( pdf, 603 KB )
pdf Решење о давању овлашћења - Марија Николић ( pdf, 2.43 MB )
документ Закључак Штаба за ванредне ситуације ( docx, 22 KB )
pdf Решење о утврђивању престанка рада на положају начелника ОУ Србобран ( pdf, 851 KB )
pdf Коначна ранг листа за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску годину 2020/2021 ( pdf, 1.21 MB )
pdf Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Србобран, кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи ( pdf, 126 KB )
pdf Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску 2020/2021. годину ( pdf, 1.14 MB )
archive Обавештење и Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја ( zip, 784 KB )
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање/финансирање програма удружења у области култура и уметност у 2020. години ( pdf, 421 KB )
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за суфинансирање-финансирање програма удружења у области културе и уметности у 2020. години ( pdf, 575 KB )
pdf Обавештење број 06-117/20-IV-01 ( pdf, 263 KB )
pdf Потврда: Урбанистички пројекат за изградњу објекта за тов свиња са пратећим објектима и површинама у оквиру пољопривредног газдинства на к.п. 6332/3 К.О. Србобран ( pdf, 480 KB )
pdf Решење о именовању комисије за доделу средстава за суфинансирање/финансирање програма удружења у области културе и уметности у 2020. години ( pdf, 340 KB )
pdf Одлука о усвајању ценовника комуналних услуга ЈКП "Градитељ" Србобран ( pdf, 5.33 MB )
pdf Одлука о цени топлотне енергије за снадбевање крајњих купаца за грејну сезону 2021/2022 годину ( pdf, 1.84 MB )
archive Предлог прегледног плана расподеле комасационе масе ( zip, 1.73 MB )

Службени лист