Sep 23, 2020 Last Updated 12:39 PM, Sep 22, 2020

Порез на имовину за трећи квартал до 14. августа

Локална пореска администрација обавештава обвезнике пореза на имовину да обавеза плаћања аконтације пореза на имовину за треће тромесечје 2020. године доспева 14. августа 2020. године (45 дана од дана почетка тромесечја).

"До доспелости решења о утврђивању пореза на имовину за 2020. годину обвезник је дужан да у 2020. години, у року од 45 дана од почетка сваког тромесечја плаћа аконтацију у висини обавезе утврђене за последње тромесечје 2019. године. На износ утврђене обавезе и аконтација који нису плаћени у прописаном року обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије, увећаној за десет процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто", стоји у саопштењу Локалне пореске администрације.

Све потребне информације обвезници могу добити у Општинској управи Србобран, сваког радног дана у времену од 09.00 до 13.00 часова.

Саопштење можете видети ОВДЕ.

 

Службени лист