Feb 18, 2019 Last Updated 8:29 AM, Feb 16, 2019

Друга рата аконтације пореза на имовину

Локална пореска администрација обавештава обвезнике пореза на имовину да обавеза плаћања аконтације пореза на имовину за друго тромесечје 2018. године доспева 15. маја, 45 дана од дана почетка тромесечја.

"До доспелости решења о утврђивању пореза на имовину за 2018. годину обвезник је дужан да у 2018. години, у року од 45 дана од почетка сваког тромесечја плаћа аконтацију у висини обавезе утврђене за последње тромесечје 2017. године. На износ утврђене обавезе и аконтација који нису плаћени у прописаном року, обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије, увећаној за десет процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто. За све потребне информације обвезници нам се могу обратити сваког радног дана у времену од 09.00 до 13.00 часова", стоји у саопштењу Локалне пореске адмнистрације.

Комплетно саопштење можете видети овде.

Службени лист