Feb 18, 2019 Last Updated 8:29 AM, Feb 16, 2019

За пројекте у области туризма издвојено милион динара

Општина Србобран расписала је јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализацију пројеката у области туризма и ловног туризма у 2018. години.

Укупан износ средстава који ће бити додељен по овом конкурсу износи 1.000.000 динара. Средства ће се додељивати за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса, у области туризма и ловног туризма.

Приоритет за доделу средстава ће имати удружења која располажу капацитетима за реализацију пројеката, затим своје пројекте усмеравају ка већем броју корисника, могу да обезбеде мерљиве резултате у односу на предложене трошкове, као и имају висок степен успешности у реализацији програма рада и пројеката.

Све о конкурсу можете видети овде.

Службени лист