Aug 24, 2019 Last Updated 12:52 PM, Aug 23, 2019

Порез на имовину за први квартал до 14. фебруара

Локална пореска администрација обавештава обвезнике пореза на имовину да обавеза плаћања аконтације пореза на имовину за прво тромесечје 2019. године доспева 14. фебруара 2019. године (45 дана од дана почетка тромесечја).

"До доспелости решења о утврђивању пореза на имовину за 2019. годину обвезник је дужан да у 2019. години, у року од 45 дана од почетка сваког тромесечја плаћа аконтацију у висини обавезе утврђене за последње тромесечје 2018. године. На износ утврђене обавезе и аконтација који нису плаћени у прописаном року обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије, увећаној за десет процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто", стоји у саопштењу Локалне пореске администрације.

Све потребне информације обвезници могу добити у Општинској управи Србобран, сваког радног дана у времену од 09.00 до 13.00 часова.

Саопштење можете видети овде.