May 31, 2020 Last Updated 11:33 AM, May 27, 2020

Порез на имовину за други квартал до 15. маја

Локална пореска администрација обавештава обвезнике пореза на имовину да обавеза плаћања аконтације пореза на имовину за друго тромесечје 2019. године доспева 15. маја 2019. године (45 дана од дана почетка тромесечја).

"До доспелости решења о утврђивању пореза на имовину за 2019. годину обвезник је дужан да у 2019. години, у року од 45 дана од почетка сваког тромесечја плаћа аконтацију у висини обавезе утврђене за последње тромесечје 2018. године. На износ утврђене обавезе и аконтација који нису плаћени у прописаном року обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије, увећаној за десет процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто", стоји у саопштењу Локалне пореске администрације.

Све потребне информације обвезници могу добити у Општинској управи Србобран, сваког радног дана у времену од 09.00 до 13.00 часова.

Саопштење можете видети овде.

Службени лист