Српски  Magyar 

folder ОГЛАСИ

archive ОГЛАС о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Србобран у првом кругу
документ Оглас - Рани јавни увид у План детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kV “Србобран 2” у Србобрану, са расплетом 20 kV водова
pdf Продаја возила у власништву општине Србобран
pdf Оглас за продају возила у јавној својини општине Србобран
pdf Оглас за издавање пословног простора - Трг Владике Николаја Велимировића, Србобран
pdf Оглас за издавање пословног простора - Јована Јовановића Змаја бр. 1, Србобран
pdf Оглас за издавање пословног простора - Трг Владике Николаја Велимировића, Србобран.
pdf Оглас за издавање пословног простора - Јована Јовановића Змаја бр. 1, Србобран
pdf Оглас за отуђење возила у јавној својини општине Србобран путем прикупљања понуда
pdf Oглас о јавној лицитацији за давање у резервацију продајних места на пијацама
pdf Оглас о другој јавној лицитацији за возила Застава и Фиат Дукато
pdf Оглас о јавној лицитацији за продају основних средстава ЈКП „Градитељ“ Србобран
документ Исправка огласа о расписивању огласа за за доделу локације за постављање киоска
archive Оглас за давање на привремено коришћење јавне површине за постављање киоска
pdf Продаја возила у јавној својини општине Србобран прикупљања понуда
pdf Оглас за издавање прословног простора у Србобрану, трг Владике Николаја Велимировића
pdf Оглас за издавање прословног простора у Србобрану, Јована Јовановића Змаја бр. 1
документ Јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини у Србобрану - ул. Девет Југовића
документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у Индустријској зони (зона А) у Србобрану
pdf Оглас за издавање прословног простора у Србобрану, трг Владике Николаја Велимировића
pdf Оглас за издавање прословног простора у Србобрану, Јована Јовановића Змаја бр. 1
pdf Јавни оглас за отуђење возила у својини општине Србобран
pdf Програм уређивања, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2019. годину
pdf Јавни оглас за продају 98.391 кг меркантилне соје рода 2018. године
pdf Јавни оглас за продају 21.732 кг меркантилне соје рода 2018. године