Српски  Magyar 

folder ОГЛАСИ

документ Оглас: Рани јавни увид у материјал за израду ППППН инфраструктурног коридора државног пута Iб реда Сомбор-Кикинда
pdf Отуђење грађевинског земљишта КО Турија
документ Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у к.о. Надаљ i и к.о. Србобран
документ Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у к.о. Надаљ I и к.о. Србобран
pdf Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у Србобрану, катастарска парцела 2305/14 КО Србобран
pdf Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у Србобрану, катастарска парцела 1916 КО Србобран
pdf Оглас: Поновљени јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kV “Србобран 2” у Србобрану, са расплетом 20 kV водова
archive Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Србобран
archive ОГЛАС о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Србобран у првом кругу
документ Оглас - Рани јавни увид у План детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kV “Србобран 2” у Србобрану, са расплетом 20 kV водова
pdf Продаја возила у власништву општине Србобран
pdf Оглас за продају возила у јавној својини општине Србобран
pdf Оглас за издавање пословног простора - Трг Владике Николаја Велимировића, Србобран
pdf Оглас за издавање пословног простора - Јована Јовановића Змаја бр. 1, Србобран
pdf Оглас за издавање пословног простора - Трг Владике Николаја Велимировића, Србобран.
pdf Оглас за издавање пословног простора - Јована Јовановића Змаја бр. 1, Србобран
pdf Оглас за отуђење возила у јавној својини општине Србобран путем прикупљања понуда
pdf Oглас о јавној лицитацији за давање у резервацију продајних места на пијацама
pdf Оглас о другој јавној лицитацији за возила Застава и Фиат Дукато
pdf Оглас о јавној лицитацији за продају основних средстава ЈКП „Градитељ“ Србобран
документ Исправка огласа о расписивању огласа за за доделу локације за постављање киоска
archive Оглас за давање на привремено коришћење јавне површине за постављање киоска
pdf Продаја возила у јавној својини општине Србобран прикупљања понуда
pdf Оглас за издавање прословног простора у Србобрану, трг Владике Николаја Велимировића
pdf Оглас за издавање прословног простора у Србобрану, Јована Јовановића Змаја бр. 1

Службени лист